Случаите на COVID-19 в Турция надхвърлиха критичния праг