Столичната регионална здравна инспекция напомня на училищата насоките за работа в условия на COVID-19