Община Русе с проект за социално включване на хора с увреждания