Най-големият леден шелф в Гренландия изгуби 110 кв. км от площта си