Играта: На 9 годинки търсех работа на гарата, трябваше да помогна на баща си, ако исках да е жив