Императорско писмо се завръща в пълния си блясък в Никополис ад Иструм