Ученик без съвременна IT техника вече е мисия невъзможна