КПКОНПИ с искове за отнемане на имущество на стойност близо 53 млн. лв.