Средно по две глоби дневно заради липса на маска в транспорта в София