Гоце Делчев ще трябва да загине в борбата за добросъседство?