Законопроектът за вътрешния пазар влиза в британския парламент - Свят