Кумът на Путин владее 23 хектара от българското Черноморие