Регионалната библиотека в Хасково купи машина за дезинфекция на книги