Борсите може да поемат нагоре заради предишните спадове по технически причини