Екатерина Лашова: Ако я няма емоцията, на какво учим тези деца