Учебната година ще започне със задължително присъствие в предучилищните групи