График за почистване на дъждоприемните шахти от 14 до 18 септември