Приемат нови участници в младежки школи в Стара Загора