Акционерите на Телелинк гласуваха 0,496 ст. дивидент на акция