Бачковският манастир пази императорски кръст на 10 века