Възобновените надежди за ваксина подкрепиха азиатските акции