Frankfurter Allgemeine: Американският президент плаши немците по-силно от пандемията