WP: Американците се почувстваха «изоставени» на фона на прекратяването на плащанията на повишени пособия за безработица