Independent: За европейската миграционна криза са виновни САЩ и тяхната война с тероризма