Румъния / ЕБВР публикува оферта за изграждане на завод за отстраняване на тритий в АЕЦ „Чернавода”