Въпреки проблемите с рекламодателите, Facebook отчете ръст на печалбата