751 млн. евро от стойността си загубиха топ клубовете