Новият министър се захвана да проверява кой събира такса „Успех“ в Министерството на икономиката