НСИ: 1.4% повече активни предприятия повече през 2018 г.