Адвокат Ина Лулчева: Прокуратурата не може да се докосва до държавния глава