Първа празнична служба в "Света София" в Истанбул след 86 години