Консултанти прибирали до 60% от парите по програмите за помощ на фирмите