Сметната палата ще провери как се харчат парите за COVID-19