Разрешиха влизането на чужди спортисти у нас за международни състезания