Общините ще стават собственици на детски градини срещу учредено право на строеж