Обществената поръчка за стадион „Локомотив“ няма да бъде гледана на предварителен контрол в АОП