ОбС - Хасково одобри отпускане на средства за откупуване гроба на Ари