Колев: Ако нещата продължат така, до 2-3 седмици може да обявим несъстоятелност