Стара Загора се поклoни пред паметта на бранителите си