ЕК предлага стратегия за борба срещу сексуалното насилие над деца