Коронавирусът свива приходите и печалбата на ФНИБ към края на юни