Пари вместо допълнителен отпуск за извънредния труд на полицаите