Позволиха провеждането на международни състезания в България