Народният театър за пръв път с представления и през август