„Такава личност по никой начин не може да бъде държавен служител”