След 51 години работа в Община Пловдив Елка Ковачева бе изпратена с десетки аплодисменти