Реките на България се тровят системно, глобите не предотвратяват, а насърчават нарушенията