Допълненията в ГПК срещу обидите и хулите в съда излязоха в „Държавен вестник“