Възстановяването на реклами от Google компенсира първия спад в продажбите на Alphabet