Обсъдиха новия Общ устройствен план на община Стара Загора